IOD VM 2018!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IOD är kanske den vackraste båttypen som finns.

IOD är också en mycket aktiv kappseglings klass med fleets spridda över världen. IOD:ns entypsregel är en föregångare till många nyare entypsregler då alla båtar i ett fleet skall använda lika segel från en segelmakare. Seglen köps in gemensamt via klassförbundet och lottas ut till båtarna. D.v.s ingen enskild båt kan skaffa sig fördelar genom att byta segel oftare eller specialanpassa just sina egna segel. Detta ger kontrollerad segelkostnad och rättvisa förhållanden mellan båtarna. Albatross Segel har varit leverantör av segel till Svenska och Norska fleeten sedan 1999!

7606638400_IMG_0497Seglen som vi levererar är Albatross Segels V2 konstruktioner. Seglen används normalt under 3 säsongers mycket aktivt kappseglande. Att vi på Albatross Segel fått förtroendet att leverera till klassen sedan 1999 har gjort att vi kunnat utveckla entyps segel i dacron som har lång livslängd. Alla våra V2 segel är idag uppgraderade till samma radiella konstruktion som vi levererade till IOD klassen för 2 år sedan.

7537447792_IMG_0064Varje år arrangeras VM i IOD. Besättningarna som kvalat till VM behöver inte ta med sig sina båtar utan värdnationen tillhanda håller båtar inkl segel. På VM används de segel som bytts ut var 3:dje år. Det gör att efter 3 års segling måste seglen fortsatt hålla kvalitén så att de fungerar för ca 13 internationella besättningar som seglar VM.

För att göra VM seglingen avgörande och inte båten roterar besättningarna mellan de olika båtarna.

7604593760_IMG_0426Årets VM 26-31/8 arrangerades i Stenungsund nära där båtarna har sin hemma hamn hos Tjörns Yacht Service. Det är ett imponerande jobb IOD Fleet Sweden har lagt på att göra VM 2018 till ett fantastiskt arrangemang för de 13 team som deltog. För mer info se länkar nedan.

www.facebook.com/search/top/?q=iod%20fleet%20sweden

www.iodfleetsweden.com/

Alla vi här på loftet är stolta över att få vara leverantör till IOD Fleet Sweden.

Tack för bilder från Hans Johansson.

Albatross segel
 På Facebook